Gonhuangoaitroi

Hoang Gia Nam Viet Co.,Ltd

Archive for the category “Sân thượng”

Gỗ nhựa lót sân thượng

 Gỗ nhựa Awood WPC ứng dụng: sân thượng

 Vật liệu Awood WPC:
 1. Ván lót mặt sàn sân thượng:
 2. Đà ,trụ cột dựng thành lan can sân thượng:
 3. Mặt dựng thành sân thượng:
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Post Navigation