Gonhuangoaitroi

Hoang Gia Nam Viet Co.,Ltd

Archive for the month “Tháng Mười, 2011”

Gỗ nhựa lót sân vườn

Gỗ nhựa Awood WPC lót: sân vườn, vườn hoa, vườn cây cảnh

 Vật liệu Awood WPC:
 1. Ván lót sàn sân vườn:
Ván lót sàn ngoài trời SD140x25
Ván lót sàn ngoài trời HD135x25
 2. Vĩ gỗ lót sàn vườn hoa, vườn cây cảnh:
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa lót sân thượng

 Gỗ nhựa Awood WPC ứng dụng: sân thượng

 Vật liệu Awood WPC:
 1. Ván lót mặt sàn sân thượng:
 2. Đà ,trụ cột dựng thành lan can sân thượng:
 3. Mặt dựng thành sân thượng:
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Pergola

Gỗ nhựa Awood WPC ứng dụng: Pergola
 Vật liệu Awood WPC:
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Penthouse

 

 Gỗ nhựa Awood WPC ứng dụng: Penthouse
 Vật liệu Awood WPC:
 1. Ván lót sàn Penthouse:

sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa trang trí tường

Gỗ nhựa Awood WPC ứng dụng: ốp tường, trần, vách kết hợp lót sàn

Vật liệu Awood WPC:

 

2. Ván lót sàn, ốp mặt vách, tường ngoài trời:
   3. Khung xương, đà ốp tường:
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa lót lan can

 Gỗ nhựa Awood WPC ứng dụng: lan can, đường đi, hàng rào, mặt dựng

 Vật liệu Awood WPC:
 1. Ván lót mặt sàn lan can
 2. Trụ cột dựng thành lan can, đường đi
 3. Mặt dựng :
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa lót sàn hồ bơi

 Gỗ nhựa Awood WPC lót: sàn hồ bơi (bể bơi mini)
 Vật liệu Awood WPC:
1. Ván lót mặt sàn hồ bơi (bể bơi nhỏ)
Ván lót sàn ngoài trời SD151x10
Ván lót sàn ngoài trời HD140x25
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa lót hành lang

Gỗ nhựa Awood WPC lót: hành lang, đường đi, lối đi bên hông nhà
Vật liệu Awood WPC:
1. Ván lót mặt sàn hành lang, đường đi, lối đi bên hông nhà
 sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa lót cầu cảng

 Gỗ nhựa Awood WPC lót: cầu cảng, sàn tàu, Cafe du thuyền
 Vật liệu Awood WPC:
 2. Hệ thống đà dưới mặt sàn, tàu, du thuyền:
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Gỗ nhựa lót sàn cafe ngoài trời

Gỗ nhựa Awood WPC: lót sàn Cafe ngoài trời
 Vật liệu Awood WPC:
 1. Ván lót mặt sàn Cafe ngoài trời:
Ván lót sàn ngoài trời SD140x25
Ván lót sàn ngoài trời HD135x25

2. Hệ thống đà dưới mặt sàn Cafe ngoài trời:

sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời
sàn gỗ cao cấp janmi, sàn gỗ tự nhiên, gỗ ngoài trời

Post Navigation